Portret "Studio" van Wietze Koops van der Velde

Wietze Koops van der Velde (1812-1909)

Ruurdtje Slaterus, een dochter van de bekende Leeuwarder fotograaf Idanus Hendrikus Slaterus, werkte in 1894 onder de naam "Photografie Studio" buiten de voormalige Vrouwenpoort in Leeuwarden. In 1907 wordt het bedrijf voortgezet door J. Zilverberg. Deze foto zal dus waarschijnlijk rond 1900 (voor 1907) gemaakt zijn.