Dagboek W.K. van der Velde, afbeelding 5 tot Oorschot en aldaar gekantonneerd en overgegaan de Flank[eurs] Comp[agnie]ie der 18e Afd[eling Infanterie] 2e Bataillon

den 21 van daar vertrokken door Oosterbeers, Middelbeers tot Westerbeers en daar gekantonneerd

den 30 van daar na Spoordong gekanton[neerd]

den 8 jullij 's morgens half een uur van daar vertrokken en om 11 uur morgens in de Kamp bij Rijen met 1200 man en daar 25 dagen gekampeerd

den 2de Augustus de's morgens te 4 uur opgerukt na Belgie en gepasseerd de dorpen Gilzen, Alphen, Poppel, Welle, de Rel6 en Ravels in het dorp de Rel te 1 1/2 uur de Attak begonnen en stormerhand in genomen om 4 uur s avonds opgehouden met vuren en s avonds ten 8 uur Ravels met de stormars in genomen met ons tweede Batt[aillon] tegen vijftien honder belzen die daar inspeksie in wit zouden maken daar hebben wij verscheiden [ge]blezeeden gekregen maar eenige do[den] des nagts om 12 uur door het ee[ ] [ba]tt[aillon afgelo[st] [ ] te rug getrok[ken]


---------

tot het dorp de Rel en aldaar gebievakkee[rd]

den 3 morgens gemaseerd om 6 uur om 6 1/2 uur op de heide boven Ravels gearieveerd om 8 uur begon daar het vuur met geschut op een bos daar de belgen in waren en in de de monding van een van hare stukken geschoten waar door het stuk kapot sprong en eenige Kanonniers het leven benam.

Vervolgens te 9 uur voortgerukt en in Oud Turnhout gebievakkeerd

den 4 vertrokken 's morgens om 6 uur en [1..] s avonds om 3 1/2 uur te Geel en dan gebillettieneerd7

den 5 vertrokken 's morg[ens] 5 uur door Eindhout en Veerle boven dit dorp halt gehouden en daar is onze Grootmajoor Teegelaar gedreseerd geworden door de Prins van Oranje met het Kruis of Willemsorde hetwelk wij voor Ravels verdiend hadden om 2 uur waren wij voor Diest gearrieveerd en om 6 uur door de stad getrokken en buiten dezelfde gebievakkeerd en een geweldigen regen dat het water de zundgaten van de geweren uit[liep]

den 7 augustus vertrokken 's morgens te 6 u[ur]6. 'Eel' bij Ravels of 'Riel' noordelijker bij Gilze
7. Wanneer het gros van de troepen aankwam kregen deze een "billet de logement", meestal per groep van een twaalftal soldaten. Op dit biljet stond het adres van het huis waar ze zouden logeren. De bewoner van het huis moest dit biljet bijhouden zodat hij naderhand aanspraak kon maken op een vergoeding per ondergebrachte soldaat