Dagboek W.K. van der Velde, afbeelding 6 om 12 uur voor Sintruijen gearrieveerd om 2 [uur] in de stad getrokken en daar een paar uuren op de grote markt gelegen om 4 uur weer vertrokken tot Goorzen [?] en buiten dezelve gebievakkeerd.

Den 8ste vertrokken 's morgens om 6 uur gepasseerd het dorp Herks St. Lambert8 aldaar het gevecht begonnen daar hebben wij bij de honderd belgen gevangen. Veel wapens van hun vernietigd en de overige op de vlugt gejaagd naar Hasselt en om 7 1/2 uur terug getrokken op Kortenbosch en daar gebievakkeerd.

Den 9de vertrokken 's morgens om 4 1/2 uur en om 11 uur te St. Truijen gearrieveerd en aldaar rustdag gehouden.

Den 10 aug[ustus] vertrokk[en] 's morgens om 6 uur en in het dorp Hakkendoorn9 het Tierajeursvuur begonnen en met het geschut op de stad Tienen gevuurd en een huis even buiten de stad waarop stond Amacompagnie in brand geschoten

----

en hierop zijn de poorten der stad geopend en toen daar binnen getrokken vervolgens dezelfde doorgetrokken en buiten de Namerensche poort gebievakkeerd

Den 11 aug[ustus] vetrokken 's morgens om 7 uur met de heele 2e diviesie het 4, 5 en 6 regement Kavellerie te St. Jansweerd10 geattakkeerd door een bataillon belgen dezelfde spoedig verdreven en aldaar gebievakkeerd.

De 12 aug[ustus] vertrokken 's morgens om 5 uur ten 12 uur regt van de weg der stad Leuven en op de stad gebombardeerd des avonds ontstond het gevegt en wij hebben onze posietsie behouden eenige dooden en gekwets[ten] gekregen de vijand op de vlugt gejaag[d] op Mechgelen de wapenstilstand gesloten en boven Leuven op de IJzerberg gebievakkeerd

Den 13 aug[ustus] s avonds om 5 uur uit het bievak getrokken met de geheele tweede deviesie vervolgens d[oor] de stad Leuven getrokken waar het verwaaid heen lag de straten op [geb ]8. St. Lambrechts-Herk
9. Hakendover
10. Bij het dorpje Boutersem