Dagboek W.K. van der Velde, afbeelding 7 Veel doode paarden en ook nog doode mensen en toen een uur aan deze kant de stad gebievakkeerd.

Den 14 aug[ustus] vertrokken 's m[orgens] om 6 uur en om een uur te Hakendoor en daar gebillettieneerd

Den 15 vertr[okken] 's m[orgens] om 5 uur 11 1/2 uur te St Truijen en daar gebillettineerd

Den 16 vertr[okken] 's m[orgens] om 5 1/2 uur om 8 1/2 uur te s avonds te Alken en daar [ge]bilettieneerd

Den 17 vertr[okken] 's m[orgens] 6 uur om 12 uur te Zonnenhoven11 en daar gebilettieneerd

Den 18 aug[ustus] vertr[okken] 's m[orgens] om 6 uur om 12 uur smiddags te Kleinbruggel[?] en daar gebilettieneerd

Den 19 vertr[okken] 's m[orgens] om 6 uur om 11 1/2 uur te Reithoven12 en daar gebilettieneerd = in Hoorbr[aken?]

Den 20 aug[ustus] vertr[okken] s m[orgens] om 8 1/2 uur om 9 1/2 uur te Steenzel gearrieveerd en aldaar gecantonneerd

Den 8 sept[ember] vertr[okken] 's m[orgens] om 7 uur om 11 uur te Luiksgesstel en daar gekantonneerd

Den 25 october vertr[okken] 's m[orgens] om 5 uur om 2 uur te Zon en daar gekanton[neerd]

Den 20 December met Klien Verlof

----

gegaan voor veertien dagen en gepasseerd door s Hertogenbos, Gorkum, Utregt, Amsterdam, Harlingen, Leeuwarden en den 23 te Rottevalle

Den 28e weer vertr[okken] na Dokkum

Den 29 naar Harlingen

de 30 Amsterdam

den 31 Vianen

den 1 january 1832 tot Engele [?]

Den 2 tot Zon Noor[d]brabant gekantonneerd

Den 12 januarij vertr[okken] 's m[orgens] om 8 uur om 1 uur te Helvoo[rt] gekantonneerd

Den 31 maart vertr[okken] 's m[orgens] om 4 uur om 10 uur te Moergesstel en daar gakantonneerd

Den 27 april vertr[okken] 's m[orgens] om 6 uur om 1 uur te Sintoedenrode en daar gekantonneerd

Den 19 mei vertr[okken] 's m[orgens] om 5 uur om 4 uren s avonds te Westerhoven en daar gekantonneerd

Den 15 junnij vertr[okken] 's m[orgens] om 5 ure om 12 uur middags te Bladel en gekantonneerd

Den 13 jully het metalen kruis ontvangen

Den 17den jully vertr[okken] 's m[orgens]11. Zonhoven boven Hasselt
12. Riethoven