Dagboek W.K. van der Velde, afbeelding 8 om 5 uur om 3 uur te Zomeren en daar gekantonneerd

Den 9 aug[ustus] ver[trokken] 's m[orgens] om 5 uur om 2 uur te Woenzel een nag[t] in kwartier

Den 10 aug[ustus] vertrokken 's m[orgens] om 4 uur om Oosterwijk

Den 11 aug[ustus] vertr[okken] 's m[orgens] om 4 uur om 11 uur in de Kamp bij Rijen en daar 33 dagen gekampeerd met 1100 man

Den 13 sept[ember] vertr[okken] 's m[orgens] om 6 uur om 2 uur te Ooirschot

Den 14 naar Eindhoven

Den 15 naar Buddel en daar gekantonneerd daar stonden de belzen 5 minutten van mijn kwa[r]tier daar hadden wij 17 wagten

Den 11 oxto[ber] vertrokken naar Zomeren en daar gekantonneerd daar heb ik 14 [k]wa[...] gehad

Den 15 january 1833: vertr[okken] naar Valkenswaard en daar gekanton[neerd]

Den 7 maart met verlof voor 3 weken naar Vriesland den 9 in de Kniepe den 12 te Rottevalle

Den 24e vertrokken over de Lemmer Amsterdam Utregt Gorkum Uudenhout en den 27 maart

----

te Heeze in Noordbraband en daar gekantonneerd

Den 9 mei vertrokken naar Helmont en daar gekantonneerd

Den 20 junny vertrokken door Mild

Den 21 tot Nolde

Den 23 met onbepaald verlof gegaan naar Vriesland

Den 29 november 1834 weer opgeroepen en vertrokken naar de Kniepe

De 2 december vertr[okken] door Schoot, Wolfvega, [de] Blesse tot Wanneperveen

Den 3 tot [2 uur?] Kampen en daar de wapens ingeleverd bij de 18 Afd[eling Infanterie] Dupo13

Den 9 december van Kampen naar Zwolle

den 10 naar Meppel

Den 11 naar Dwingeloo

den 12 naar Assen

Den 13 naar Groningen en daar overgegaan bij de depot der 8 Afd[eling Infanterie] 2[e] Comp[agnie] en daar nieuwe wapens ontvangen

Den 27 december vertr[okken] na[ar] Assen

den 28 op [leen?]

Den 29 Meppel

de 30 Zwol

den 31 op Olst

Den 1 januarij 1835 op Dieren

de 2 door Welp Elst tot Nijmegen in Garnizoen en overgegaan bij het 2[e] Battaillon13. Depôt