Protestantsche EeredienstIn het dagboekje van Wietze Koops van der Velde zat ook deze 'liturgie' van de Protestantsche Eeredienst in het Kamp.