Dagboek W.K. van der Velde, afbeelding 10a [...]1
Vroeg heel bedaard aan deze jongeling
Hoe hij zoo stout zijn pligt ging overtrede[n]
En tegen regt zoon slegte zaak beging

6 Vers

Hij werkt al voort en wer hoe langer hoe st[erker?]
Pakt onbedagt zij offesier bij 't hoofd
Rukt een polet baldadig van zijn schoud[er]
En scheen geheel van zijn verstand beroofd

7 Vers

De Luitenant die wierd dit eindlijk moede
Na lang geduld verschaft hij hem zijn [ ]
Hij trok van leer en sloeg in deze woede
Den dronken knaap zijn linkerarm af

8 Vers

Hij wierd door schrik weer nogtren en verbonden
[Naar] 't kazjot gebragt waar hij zijn daad beklaagd
God riep hij vergeef mij mijne zonden
[H]iertoe heeft mij de dronkenschap gebragt

9 Vers

[De] Luitenant ging hier raport van maken
[ ] dit geval al bij de Generaal
[Die] stond versteld van zulke vreemde zaken
[...] vordert hier terstond perses-verbaal


1. De bladzijde die aan deze vooraf gaat is waarschijnlijk verloren gegaan