Dagboek W.K. van der Velde, afbeelding 13 Een Nieuw Lied op een aangename wijs
Van onze Neerlands troepen uit de Kamp
Bij Rijen vertrokken den 2 aug[ustus] 1831 na Ravels

1
Nu worden ons Neerlandse troepen
Uit de kamp na belgie geroepen
Om te gaan strijden voort Vaderland
Mijn kammeraten houd u konstand

2
De komando die kwam on te maseren
Het werd door den Koning gegeven
Prins Willem dat was onze grote held
Om ons te brengen op het slagveld

3
Wij waren gelijk eens van zinnen
Om nu den strijd te beginnen
En aangevoerd door ons grootmajoor
Wij hollanders hebben geen moed verloren

4
Toen wij voor Ravels kwamen
En daar veel muiters vernamen
Het was des middags om twaalf uur
Vernamen wij een geweldig vuur