Dagboek W.K. van der Velde, afbeelding 14 Prins van Sakzen die trok daar zijn degen
De komando wierd aan hem gegeven
Om dat hij toonde zijn dapperheid
Veel muiters hebben wij neer geleid

6
Toen gingen wij aant avonseren
Al met de gevelde geweren
Pasjars dat was zijn komando
Totdat wij kwamen tot Ravels toe

7
Het was onze achttiende afdeeling
Die daar zo veel heeft geleden
Al bij dien schermutsling van Ravels schoon
Het was het tweede battaillon

8
Nu moest Leopold gaan verlaten
Hij met zijn ontrouwe zoldaten
Al wat hij hadde bij zijn armee
Generaal Daine riep ik in vree

9
Nu ging Generaal Daine aan 't lopen
Hij ging de bossen door stropen
Weg was het leger al van de Maas
Zij hebben geproefd van die Hollandse kaas

----

10
Nu was zijn gans leger verslagen
Al met zijn bagazie en paarden
En al wat hij had voor de Hollandse armee
De Hollanders riepen Oranje hoezee

11
Nu kammeraten voor 't leste
Trek vrij ten strijd doet u beste
Het is voor Koning en Vaderland
Aju kammeraten houd u konstand

Einde


Ain Lied Wijs van de drie verrotte kammesooltjes
1
En gingen drai snaiders wel auber de rain zegt ons
Bai aine vrouw wertzen zie keerden zij ain
Zong ons en schenk wieder
Schenk in on drink wieder Zong ons

2
Vrouw Wertzen hast doeder goed bier ont wain
Za schonk ons die loestige brandewain
Zing ons en schenk wieder
Schenk in on drink wieder zong ons

3
Vrouw Wertzer hast doeder ain dochtelain
Zoo schenk ons der loestige snijder er ain
Zong ons en schenk wieder
Schenk in on drink wieder zong ons