Dagboek W.K. van der Velde, afbeelding 15 4
Main dochterlain ister nog fiels te klain z[ong] o[ns]
Ter was nog [..] drai jaren allain
Zong ons en schenk wieder
Schenk in on drink wieder zong ons

5
Och mutter ich ben jou eben regt z[ong] o[ns]
Ich hab geprobeerd met onze knegt
Zong ons en schenk wieder
Schenk in on drink wieder zong ons

6
Hast doe geprobeerd met onze knegt
Solst doe veur vosten on graben voor regt
Zong ons en schenk wieder
Schenk in on drink wieder zong ons

7
Vorsten en graben dier aben wier niet z[ong] o[ns]
Ain loestige snaider der komt mieg niet
Zong ons en schen[k] wieder
Schenk in on drink wieder zong ons

8
Ain loestige snaider der wol ich aben z[ong] o[ns]
Al sol ich hem aus der erden ons halen
Zong ons en schenk wieder
Schenk in on drink wieder zong ons
Einde


----


Een Nieuw Lied

Karel minde Roza teder
Met al het vuur des Jonglings eigen
Roza minde Karel weder
Maar hun pligt gebood hun te zwijgen
Beider staat was ongelijk
Karel was arm en Roza rijk
Slechts in het veld komt Karel klagen
En aan zijne dierbre Roza vragen
Maar dan riep hem den Echo na Roza Roza

2
Bleek zoms in 't oog een traan
Zag men den armen Karel werken
En als zijn arbied was gedaan
Dan wandelt hij lang[s] bos en perken
Zo dat hij een lieflijk plekkje vond
Waar zoo vaak zijn lieve Roza stond
En dan knielde Karel neder
Och dierbre Roza Roza riep hij teder
En dan [ engde] hem de echo na Roza Roza

3
Menig bange zucht al op het land
Had hij de nagt wind reeds gedragen