Dagboek W.K. van der Velde, afbeelding 19a Altoos dreigt gij hem te gaan

De Baas
Dat zijn geen zaken die u raken
Daarom gaat naar achteren toe
En wilt daar de pot klaar maken
Ik ben u babbelen lang al moeij (bis)

De vrouw
Maar ben ik niet steeds te beklagen
Spreekt maar in geregtigheid (bis)
Altoos dreigt gij mij te slagen
Altoos krijg ik kwaad bescheid (bis)

De Baas
Ik zeg met een ga wijf gaat henen
Ik zeg met een als dat gij gaat
Of ik breek u hals en benen
Want gij maakt mij opsternaat (bis)
Einde.


De vogelen koopman

Wie wil er beste vogelen kopen
Ik heb vogelen ja in aller staat
Zoo schoon van slag als fraaij van veren
'Mijn koopwaar is voor ieder goed (bis)
Ik schenk aan de jeugd de musch en zijsjes
Het duifje aan die de liefde bien