Dagboek W.K. van der Velde, afbeelding 24 Lied Romante

De oude man

Ik wiste de vrouwtje in mijn tijd
Op het gezigt tot min te wekken
Nu helaas ben ik mijn kragten kwijt
Nu mij de grijsheid komt bedekken
Dog in mijn hogen ouderdom
Hoor ik zo garen een woordje sparen
Of een oude min komt wederom
De min de min ziet na geen jaren

De oude vrouw

Toen ik nog jong en zonder rimpels was
Wist ik de jonkmans te behagen
Een lonk een kusje op zijn pas
Deed mij het hart vol liefde jagen
Maar nu ik een oud besje word
Hoor ik zoo gaarn een woordje sparen
Op d oude min komt wederom
De min de min ziet na geen jaren (bin)

De jonkman

Als ik in een gezelschap kom
Vol vreugde en vol bevalligheden

-------------

Dan ben ik altijd welkom
En word van ieder aangebeden
De dochter ziet mij vriendlijk aan
De moeder laat haar strengheid varen
’t Oud besje laat haar spinnewiel staan
De min de min ziet na geen jaren

De jong dochter

Als mij zoms een jonk heertje vraagt
Zeer welgemaakt van lijf en leden
Voel ik een vuur in mijn gemoed
En wens wel in zijn echt te treden
Of schoon mijn moeder dikwijls zegt
Geen kind moet denken om te paren
Ik wou wel treden in den echt
De min de min ziet na geen jaren

De knegt

Al ben ik maar een arme knegt
‘k Voel dog mijn hart door min ontstoken
Ik wou wel treden in den echt
Met trijntje die zo goed kan kooken
Mar ach zij kan niet uit haar huur
Anders zou dat spel wel klaren
Ik ben van kop tot tonen vuur
De min de min ziet na geen jaren