Dagboek W.K. van der Velde, afbeelding 25 De meid

Als ik des vrijdags schrob de straat
Zie ik de jonkman om mij springen
Zij babbelen zulke rare praat
En spreken wonderlijke dingen
Jan Losbol gaf mij laast een zoen
En vroeg of ik met hem wou paren
Dan zou hij ’t nog veel beter doen
De min, de min ziet na geen jaren

Einde VD Velde WK 1834

[rest van de transcriptie volgt]